3 Stappen

1. Logistieke scan

Tijdens een interview behandelen we een 20 tal logistieke onderwerpen. Van verkoop, productie, voorraad, planning t/m levering.

Na het interview zie ik graag uw proces middels een rondleiding.

Binnen een aantal werkdagen werk ik een advies uit van max. 2-3 pagina’s. “Waar zou ik aan werken als dit mijn bedrijf was” Mijn doel is om daarna samen een mooi verbeterproject uit te voeren.

2. Project

D.m.v. interviews op de vloer en bv. filmen met mobiele telefoon kan ik snel veel informatie verzamelen.

Eerst de grote lijnen en verbanden zien en daarna inzoomen op de details. Bottlenecks zijn vaak focusgebieden.

Creatief zijn en leren van extreme ideeën. Probeer een probleem niet in 1 keer op te lossen. Ik werk bijvoorbeeld graag met een morfologisch overzicht of een beslissingsmatrix.

3. Resultaat

De mensen/experts betrekken = kennis en draagvlak voor de beste oplossingen.

Antwoorden op de juiste waarom vragen.

Meetbare verbetering: kortere doorlooptijd en of lagere kosten.

Meer rendement door makkelijker en sneller te werken

Vraag nu gratis onze logistieke scan aan!

Interne Logistiek

Verkoop

Levert u op tijd en snel genoeg? Welke processtappen voert u uit vóórdat de klantorder binnenkomt?

Hoeveel verschillende product(groepen) heeft u, hoe is de omzet en opbrengst verdeeld? Waarmee wilt u groeien en welk product levert u liever niet meer?

Hoe ziet het proces van plannen laden en leveren er uit? Werkt u met verschillende leverprioriteiten?

Productie

Hoe groot zijn start en stop verliezen? Wat is de verhouding tussen procestijd en wachttijd? Maakt u onderscheid tussen stilstaan op een bottleneck en een niet-bottleneck?

Hoeveel tijd bent u in productie kwijt met informatie? Hoeveel uitzonderingen kent u in productie?

Lopen uw processen serie en/of parallel? Is er veel ruimte of juist ruimtedruk? Is alles makkelijk te vinden?

Planning

De vraag is niet iedere dag hetzelfde. Maakt u gebruik van flexibiliteit, overcapaciteit of levertijd? Bestaat er een lange termijn planning en hoe betrouwbaarheid is deze?

Werkt u met minimale ordergroottes? Kunt u verschillende klantorders combineren? Zijn de spelregels nog in lijn met de huidige klantvraag?

Hoe zijn de omloopsnelheden van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten? Heeft u te maken met ruimtedruk waardoor de series nog kleiner moeten zijn of juist niet?

Heeft u te maken met?

– Verandering in klantvraag zoals: productmix, ordergrootte, levertijden

– Een nieuwe hal-inrichting of een nieuw product

– Aanschaf van software: eerst organiseren dan automatiseren

Ik zorg dat uw logistieke processen weer up to date zijn

Vraag nu gratis onze logistieke scan aan!

Over Ard

Vriendelijk en enthousiast

Ik ben vriendelijk en enthousiast, stel graag de “simpele” waarom-vragen. Ik vind het heerlijk om rond te gaan en goed te luisteren wat mensen zeggen. Door onderwerpen in het grote geheel te plaatsen probeer ik ook te snappen wat mensen beweegt. Eerst de grote lijnen en dan inzoomen. Wanneer details er toe doen, worden ze belangrijke zaken en moet je ze meenemen in een oplossing.

“Effectiviteit vergroot je door de processen van verschillende afdelingen als geheel te optimaliseren”

Creatief en systematisch

Ik denk graag zonder beperkingen en hou het graag simpel bij de oplossing. Leren van extreme ideeën, het positieve behouden en negatieve oplossen. Bepaal de juiste focus en analyseer het proces, welke subprocessen bevat een stap? Ik probeer een probleem niet in 1 keer op te lossen maar in delen en werk bijvoorbeeld graag met een morfologisch overzicht of een beslissingsmatrix.

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”
*** Albert Einstein ***

B²V : Blote boeren verstand

Ik hou het graag simpel. Praat het liefst niet in de termen van LEAN, SIX SIGMA, SCRUM, AGILE, QRM, etc. Ik hou ook niet van keurig uitgewerkte rapporten maken en perfecte presentaties houden, die kosten veel tijd. Mijn werkwijze kenmerkt zich door oplossingen op te halen in de organisatie zelf omdat dat de beste basis is voor draagvlak. Zet mij niet voor uw organisatie maar tussen uw mensen.

“E = K * A Effectiviteit is de vermenigvuldiging van kwaliteit en acceptatie”

“Zeggen hoe goed ik ben daar ben ik niet zo goed in, laten zien wel!”

Vraag nu gratis onze logistieke scan aan!